QMC Metodolojimiz

 

 

 1.AŞAMA: TESPİT

 

İşletmenin mevcut yapısının ve iş yapış şekillerinin analiz edilmesi, sorunların veya geliştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi.

 

Yöntem:

·  Süreç sahipleri ve yöneticilerle yüz yüze görüşmeler yapmak,

·  Mevcut durumla ilgili evrak ve dokümanları incelemek,

·  Süreci gözlemlemek, girdi ve çıktıları kontrol etmek,

·  Gerekirse süreç içerisinde fiili görev almak.

 

 2. AŞAMA: TASARIM

 

Sorunların giderilmesine veya geliştirilmesi gereken alanların iyileştirilmesine yönelik çözüm alternatiflerinin geliştirmesi, uygun çözümün belirlenmesi ve uygulamaların tasarlanması.

 

Yöntem:

 

·  Süreç sahipleri ve yöneticilerle sorunları tartışmak,

·  Saptanan sorunların nedenlerini belirlemek,

·  Sorunların çözümüne yönelik alternatifler belirlemek,

·  Süreç sahipleri ve yöneticilerle çözümleri tartışmak,

·  En uygun çözümü belirlemek,

·  Sorunun çözümüne yönelik en uygun yöntemi belirlemek,

·  Çözüm yönteminin nasıl hayata geçirileceğini planlamak.

 

3. AŞAMA: ALT YAPI

 

Uygulamaların başarısı için gerekli ön koşulların veya şartların sağlanması.

 

Yöntem:

 

·   Süreç sahiplerinin ve yöneticilerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik gerekli eğitimlerin verilmesi,

·   İhtiyaç duyulan verilerin toplanması ve analiz edilmesi,

·   Veri takip ve raporlama alt yapısının kurulması.

 

4.AŞAMA: UYGULAMA

 

Sorunların giderilmesine veya geliştirilmesi gereken alanların iyileştirilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi.

  

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM