ISO 22000:2018 GGYS Uygulamalı Eğitimi

ISO 22000 :2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

EĞİTİM KONUSU ve AMACI
 
2018 de yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. 
Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.
 
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 
    • Tanımlar ve tarifler,
    • Temel kavramların açıklanması,
    • ISO 22000 Standardının Bütün maddelerinin yorumlanması,
    • Ön Gereksinim  Programlarının oluşturulması(ÖGP, OÖGP),
    • HACCP Uygulama aşamaları ile ISO 22000 Standardının Eşleştirilmesi,
    • Akış Şemaları Tehlike Analizleri -HACCP Planının oluşturulması,
    • Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,
    • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,
    • Pratik ve örnek çalışmalar,
    • Tetkike özgü terimler tarifler,
    • Tetkik teknikleri, Uygunsuzluklar-Örnek olaylar.
 
 
EĞİTİM SÜRESİ
 
Şirketimiz tarafından ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. 
 
Eğitim Adı : ISO 22000:2018 GGYS Uygulamalı Eğitimi
Eğitim Tarihi :
Adınız Soyadınız :
Şirket Adınız :
Göreviniz :
Telefon Numaranız :
E-Posta Adresiniz :
Notunuz :

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM