FSSC 22000 4.1 GGYS Uygulamalı Eğitimi

FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 

EĞİTİM KONUSU ve AMACI
 
Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı  (The Foundation of Food Safety Certification ) tarafından yürütülmekte olan FSSC 22000, esasen ISO 22000:2005 ve PAS 220:2008’in bir kombinasyonudur ve özellikle gıda üretimi sektörüne yönelik olan ilk global gıda güvenliği standartıdır. 
Bu eğitimde; katılımcılara PAS 220 standardı ile ilgili temel bilgilerin ve bu standardın ISO 22000 ile nasıl ilişkilendirildiğinin aktarılması, işletmelerde uygulanan Ön Gereksinim Programlarının PAS 220 gereklilikleri ile ilişkilendirilmesi, PAS 220 Standardının anlaşılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
 
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 
Uluslararası Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri,
Öngereksinim ve Operasyonel Öngereksinim Programları,
PAS 220 Standardı ve Amacı,
PAS 220 Gereklilikleri,
Öngereksinim ve Operasyonel Öngereksinim Programları ve PAS 220 Arasındaki İlişki,
FSSC 22000 Şartları ve Yorumlanması,
FSSC 22000 Belgelendirme Süreci,
FSSC 22000 ile ISO 22000 Gıda Güveliği Yönetim Sistemi Arasındaki İlişki,
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Uygulaması.
 
 
EĞİTİM SÜRESİ
 
Şirketimiz tarafından FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. 
 
Eğitim Adı : FSSC 22000 4.1 GGYS Uygulamalı Eğitimi
Eğitim Tarihi :
Adınız Soyadınız :
Şirket Adınız :
Göreviniz :
Telefon Numaranız :
E-Posta Adresiniz :
Notunuz :

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM