SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİN KONUSU VE  AMACI

 

Süreç; İnsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işeyip değer katarak iç veya dış müşteri beklentilerini karşılayacak, kurum verimliliğini artıracak çıktıları üreten işlemler dizileridir. Süreç Yönetimi Eğitiminin Amacı; Katılımcıların, kendi kuruluşlarının süreçlerini belirleyebilmeleri, süreçleri sınıflandırabilmeleri, tasarlayabilmeleri, süreçleri yönetmek üzere sistem kurabilmeleri, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilmeleri, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilmeleri, ve süreçlerle ilgili iyileştirmeleri yönetebilmelerini sağlamaktır. Anlatılan metodoloji bir vaka çalışmasıyla adım adım uygulanarak pekiştirilecektir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

Süreç Ve İş Süreci Kavramları,
Süreçler Neden Önemlidir?
İş Süreçleri Ve Dikey Organizasyonlar,
Kilit Süreçlerin Belirlenmesi,
İyi Yönetilmeyen İş Süreçlerin Belirtileri,

Kritik Süreç Seçimi,

Süreç ve Alt Süreç Kavramı,
Süreç Sınıflandırma ve Süreç Hiyerarşisi,
Süreç Yönetiminin Amaçları Ve Yararları,
İş Süreçlerinin İyileştirilmesi,

BPI (Business Process Improvement) Metodolojisi,
İyileştirme Ekibinin Oluşturulması,
Sürecin Tanımının Yapılması,

Taslak Haritanın Çıkarılması,
Müşteri Bilgisini Toplama,
Sürecin Mevcut Durumunun İncelenmesi,
Önceliklerin Belirlenmesi ve Kıyaslama,
Sorunun Kaynağını Belirleme,
Çözüm Geliştirme,
Uygulama Planının Oluşturulması,
İyileştirmelerin Hayata Geçirilmesi,
Uygulamanın Yaygınlaştırılması,
Neden Sürekli İyileştirme?,
Öğretilen İyileştirme Metodolojisinin Uygulanacağı Bir Vaka Çalışması,
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması.

 

EĞİTİM SÜRESİ

 

Şirketimiz tarafından Süreç Yönetimi Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. 

Eğitim Adı : SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitim Tarihi :
Adınız Soyadınız :
Şirket Adınız :
Göreviniz :
Telefon Numaranız :
E-Posta Adresiniz :
Notunuz :

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM