PERFORMANS YÖNETİMİ

"Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı Kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı Sonuçlara bağlamalıdır. Şeyleri ölçmek yetmez; doğru şeyleri ölçmelisiniz."
 
Robert H. Rosen 

Performans Yönetim sistemi, şirket hedefleri ile çalışan hedeflerinin uyumunu sağlayarak yüksek performansa dayanan ortak bir kültür oluşturmayı hedefler. Performans Yönetim Sistemi ile sizin için başarının somut ve ölçülebilir değerlendirilmesini sağlarız. Amacımız sadece performansı değerlendirmek değil, performansın yönetilmesidir.

"Ölçemediğini yönetemezsin. "

Anonim 

Performans Yönetim Sistemi ile;


• Şirket hedeflerinin kişi bazına indirgenerek, her çalışan tarafından paylaşılmasının sağlanması,
• Çalışanların şirket başarısına katkılarının gözlemlenmesi,
• Yönetici ve çalışan arasındaki beklentilerin karşılıklı anlaşılarak, açık iletişimin teşvik edilmesi,
• Kurum bünyesinde hakkaniyetli bir değerlendirme sistemi yaratılması,
• Gelişim için kaynakların etkin kullanılması,
• Çalışanların doğru işlere odaklanması,
• Motivasyonun artırılması,
• İletişimin artırılması,
• Güçlü Ekip Çalışması sağlanması.
 
Performans çıktılarını çalışanların kişisel gelişim planlarında, kariyer planlamasında, ücret sisteminizde kullanma imkanınız olacaktır. Performans değerleme sistemini firmanıza özel olarak tasarlayabiliriz. Sadece hedeflere performans değerleme sistemi kurabileceğimiz gibi, performans değerleme sistemini yetkinliklere ilişkilendirerek Yetkinliklere ve Hedeflere Dayalı Performans Değerleme Sistemi vb şekillerde de kurabilmekteyiz. 
 

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM