OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
 
Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standardların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle OHSAS 18001 standardına gereksinim duyulmuştur.
 
FAYDALARI NEDİR?

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması,
• Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması,
• İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi,
• Potansiyel kaynak veya durumların tespit ve tarif edilerek, kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerinin kontrol altında tutulması, 
• Müşterilerin güveninin ve sadakatinin sağlanması, 
• Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresinin ve maliyetinin azaltılması, 
• İşgücü ve diğer kaynakların korunmasının sağlanması, 
• Olası kaza ve olaylardan doğabilecek tazminat vb. maliyetlerin azaltılması,
• Yasalara uygun, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçilebileceği bir sistem kurulması, 
• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması,
• Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesi, 
• Kazaları minumum seviyeye indirerek üretimde zaman kaybını azaltmak ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak,
• Güvenlik kültürünün geliştirilmesi,
• Tehlike ve risk yönetim için dinamik ve nitel bir mekanizma sağlanmasıdır.
 
OHSAS 18001 STANDART MADDELERİ
 
1.Kapsam 
 
2.Atıf Yapılan Standardlar Ve/Veya Dokümanlar 
 
3.Terimler Ve Tarifler 
 
4.İsg Yönetim Sistemi Şartları 
   4.1 Genel Şartlar 
   4.2 İsg Politikası 
   4.3 Planlama 
         4.3.1 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi Ve Kontrollerin Belirlenmesi
         4.3.2 Yasal Ve Diğer Şartlar
         4.3.3 Hedefler Ve Programlar
   4.4 Uygulama Ve İşletme 
          4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme Ve Yetki
          4.4.2 Eğitim, Bilinç Ve Yeterlilik
          4.4.3 İletişim, Katılım Ve Danışma
          4.4.4 Dokümantasyon
          4.4.5 Doküman Kontrolü
          4.4.6 İşletme Kontrolü
          4.4.7 Acil Durum Hazırlığı Ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler
   4.5 Kontrol 
           4.5.1 Performans Ölçümü Ve İzleme
           4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi
           4.5.3 Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler
           4.5.4 Kayıtların Kontrolü    
           4.5.5 İç Tetkik
   4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
 
 

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM