ISO 22000 :2018 GGYS

ISO 22000 :2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
 
2018 de yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. 
Bu Standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır. Bu ihtiyaçlar;
- İnteraktif iletişim
- Sistem yönetimi
- Ön gereksinim Programları
- HACCP prensipleridir.
 
FAYDALARI NEDİR?
 
Güvenilir ürünü üretmek,
Tüketici güvenini elde etmek,
Kaynakların etkili kullanımını sağlamak,
Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılması,
Gıda zehirlenmesi risklerinin düşürülmesi,
Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
Müşteri  memnuniyeti,
Müşteri  ve tüketici sağlığının korunması,
İyi imaj sağlanması,
Pazarda rekabet şansını arttırır,
İş hacminin artması,
Uluslar arası ve Yerel mevzuata uyumluluk,
Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi,
Raf ömrünün uzatılması,
Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
İyi çalışma ortamı,
Yüksek çalışan morali,
Kar artışı,
Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasın sağlanmasıdır.
 
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ MADDELERİ
 
  1. Kapsam 

  2. Normatif referanslar

  3. Terimler ve tanımlar

  4. Organizasyonun bağlamı

  5. Liderlik

  6. Planlama

  7. Destek

  8. Opersayon

  9. Performans Değerlendirme

  10. İyileştirme

 

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM