FSSC 22000 GGYS

FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
 
FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. 
 
FSSC 22000, mevcut TS EN ISO 22000, ISO 22002-1 /PAS 220 standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içerir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır.
 
FAYDALARI NEDİR?
 
• Pazarda güven kazanma
• Ön Gereksin Programları ile gıda üretimini güvenceye almak
• Rekabet gücü kazanma
• Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
• Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
• Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
• Yönetim etkinliğini artırma
• Uluslar arası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama, tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
• Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
• Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
• Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
• Etkin zaman yönetimi
• Tüketiciyi bilinçlendirme
• Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
• Etkin müşteri hizmeti
• Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
• Kaynak optimizasyonu – dahili ve gıda zinciri boyunca
• Daha iyi planlama, daha az üretim sonrası doğrulama
• İyileştirilmiş dokümantasyon 
• Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması
• Artan teknik yeterlilik sağlanması
• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim
• Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
• Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
• Ürün güvenliğine olan güvenin artması
• Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
• Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunun kanıtlanmasını sağlamasıdır.

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM