BRC TÜKETİM ÜRÜNLERİ

BRC Consumer Products (Tüketim Ürünleri Standardı)
 
NEDİR?
 
Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur.
Tedarikçilerin dikkatini ürün güvenliği ile ilgili konulara çevirmeyi sağlamaktır. Çeşitli ürün yelpazesi bulunmasına karşın temel şartların belirlenmesi ve spesifik ürün rehberlerinin oluşturulması ile ilgili standart hem perakendecilere hem de tedarikçilere fayda sağlayacaktır.
 
YARARLARI NEDİR?
 
Tüketici güveninin artması,
İstenilen pazara öncelikli giriş imkanı sağlaması,
Perakende dağıtımı ile güçlü bağlar sağlaması,
Şeffaflığın artması,
Üretimin verimliliğinin arttırılması,
Önemli ürün güvenliği risklerinin minimize edilmesi,
Kalite, Hijyen ve Ürün Güvenliği gibi geniş bir kapsamı olması,
İç süreçlerin etkili kontrol edilmesi ve hata yapma riskinin minimize edilmesini sağlaması,
Potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımını sağlayarak ürün güvenliğine proaktif bir yaklaşım getirmesidir.

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM