BRC / IoP - AMBALAJ ve AMBALAJ MALZEMELERİ

BRC Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri

 

(BRC /IoP Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri için Global Standart - BRC /IoP - Global Standart for  Packaging and Packaging Materials)

 

BRC IoP NEDİR?

 

Institute of Packaging (Ambalaj Enstitüsü - IoP) ile birlikte geliştirilen BRC Global Standardı Ambalaj ve Diğer Ambalaj Malzemeleri, üreticilerin ve perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek vermek, gıda perakendecilerine ambalaj sağlayan üreticilerin yer aldıkları bu zincirde uygun ambalajı ürettiklerini garantilemek için kontrol edilmesi ve denetlenmesini sağlamak, böylece tüketicilerin korunmasını garanti altına almaktır. BRC/IoP Global Ambalaj Standardı, özellikle İngiliz perakendecilere gıda tedarik eden gıda üreticilerinin ambalaj malzemesi tedarikçileri için uygundur. Kapsamı, yakın geçmişte tıp, eczacılık ve tüketici malları ambalaj üreticilerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.


Temel Bölümleri; Kapsam, Organizasyon, Tehlike ve risk yönetim sistemi, Teknik yönetim sistemi, Fabrika standartları, Bulaşma kontaminasyon) Kontrolü, Personel, Risk kategorisinin belirlenmesi, Değerlendirme protokolüdür.

 

SAĞLADIĞI FAYDALAR

 

•Ürün güvenliği açısından bütün şartların en iyisinin yerine getirildiğinin güvencesinin verilir,
•Müşteri ve tüketici güveni maksimum düzeyde sağlanır,
•Uluslar arası ticarette ayrıcalık sağlar ve yeni pazarlara ulaşmanın önünü açar,
•Avrupa ve Yerel mevzuatın takibini ve uygulanması sağlanır,
•Müşteri gereklilikleri ve istekleri sağlanır,
•Firmanızın alt yapısında ciddi iyileşmeler görülür,
•Çalışanların bilinci artar,
•Piyasada ve pazardaki firma imajı ve prestiji artar,
•Markanıza olan güven artar.


BRC IoP ÜRÜN GÜVENLİĞİ STANDARDI STANDART MADDELERİ

 

1 Yonetimin Taahhudu ve Surekli İyilestirme 

    1.1 Urun Guvenliği ve Kalite Yonetim Politikası 

    1.2 Ust Yonetim Taahhudu 

    1.3 Organizasyonel Yapı, Sorumluluklar ve Yonetim Yetkisi 

    1.4 Yonetimin Gozden Gecirilmesi 

2 Tehlike ve Risk Yonetim Sistemi 

    2.1 Tehlike ve risk yonetim ekibi 

    2.2 Tehlike ve risk analizi

    2.3 Risk analizi temel alınarak gerekliliklerin haricde tutulması 

3 Urun Guvenliği ve Kalite Yonetim Sistemi 

    3.1 Urun Guvenliği ve Kalite El Kitabı 

    3.2 Musteri Odaklılık ve Sozlesmenin Gozden Gecirilmesi 

    3.3 Đc Denetimler 

    3.4 Tedarikci onay ve performans izleme 

    3.5 Uretimin Taseronlastırılması 

    3.6 Dokumantasyon Kontrolu 

    3.7 Spesifikasyonlar 

    3.8 Kayıtların Korunması 

    3.9 Đzlenebilirlik 

    3.10 Sikayet Yonetimi 

    3.11 Vaka Yonetimi ve Urun Geri Toplama ve Geri Cağırmaları 

4 Tesis Standartları 

    4.1 Dıs saha standartları 

    4.2 Bina yapısı ve ic alanlar 

    4.3 Yardımcı Tesisler 

    4.4 Guvenlik 

    4.5 Yerlesim ve Urun Akısı 

    4.6 Ekipman 

    4.7 Bakım 

    4.8 Personel Tesisleri 

    4.9 Evsel Đsler ve Temizlik 

    4.10 Atık ve Atık Đmhası 

    4.11 Hasere Kontrol 

    4.12 Sevkıyat, Depolama ve Dağıtım

5.Urun ve Proses Kontrolu 

    5.1 Urun Tasarımı ve Gelistirme 

    5.2 Ambalaj Baskı Kontrolu 

    5.3 Proses Kontrol 

    5.4 Urun Muayene ve Analiz 

    5.5 Entegre Hat Test ve Olcum Ekipmanı 

    5.6 Kalibrasyon 

    5.7 Uygun Olmayan Urunun Kontrolu 

    5.8 Yabancı Madde Bulasması Kontrolu 

6 Personel 

    6.1 Eğitim ve Yetkinlik 

    6.2 Personelin Erisimi ve Hareketi 

    6.3 Kisisel Hijyen 

    6.4 Tıbbi Tarama 

    6.5 İs Kıyafetleri

 

 

 

 

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM