BRC- GIDA GÜVENLİĞİ

BRC Gıda Güvenliği 

 

(BRC - Gıda Güvenliği İçin Global Standart )

BRC NEDİR?
 
BRC, İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’ de BRC- Global Standart-Food adı altında gıda, müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli şartları içeren bir standart olarak yayımlanmıştır. 

BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.
 
BELGELENDİRİLMİŞ GIDA ÜRETİCİSİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NEDİR?
 
Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.
Hem üreticiler hem de tedarikçiler için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.
Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.
Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.
 
BRC- GLOBAL GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI STANDARDININ MADDELERİ
 
1.Gıda Güvenliği Planı-Haccp
2.1. Codex Alemantarius Basamakları
3.Gıda Güvenliği Ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
3.1.Gıda Güvenliği Ve Kalite Politikası
3.2.Gıda Güvenliği Ve Kalite Elm Kitabı
3.3.Organizasyonel Yapı, Sorumluluklar Ve Yönetim
3.4.Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Ve Müşteri Odaklılık
3.5.İç Tetkik
3.6.Satınalma
3.7.Dökümantasyon
       3.7.1.Döküman Kontrol
       3.7.2.Spesifikasyonlar
       3.7.3.Kayıtların Tutulması
3.8.Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler
3.9. İzlenebilirlik
3.10.Şikayet  Yönetimi
3.11.Kriz Yönetimi, Ürünün Geri Toplanması/Çağrılması
4.Saha Standartları
       4.1.Dış Saha Standartları
       4.2.Saha Güvenliği
       4.3.Yerleşim Planı
       4.3.1.Yerleşim, Ürün Akışı Ve Fiziksel Ayırım
       4.3.2.Tesis Binası
       4.4.Faydalar
       4.5. Ekipman
       4.6.Koruyucu Bakım
       4.7.Sosyal Tesisler
       4.8.Fiziksel Ve Kimyasal Kontaminasyon
       4.9.Temizlik Ve Hijyen
       4.10.Atık Ve Atık Yönetimi
       4.11.Haşere Mücadele
       4.12.Depolama Ve Nakliye
5.Ürün Kontrolü
      5.1.Ürün Tasarım Ve Geliştirme
      5.2.Özel Malzemelerin Ele Alınmasında Gereklilikler
      5.3.Yabancı Madde Tespiti
      5.4.Ürünün Ambalajlanması
      5.5.Ürün Kontrolü Ve Laboratuvar Analizleri
      5.6.Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
      5.7.Ürünün Serbest Bırakılması
6.Proses Kontrolü
      6.1.Operasyon Kontrolü
      6.2.Miktar Kontrolü
      6.3.Kalibrasyon Ölçme Ve İzleme
7.Personel
      7.1.Eğitim
      7.2.Giriş Ve Personelin Dolaşımı
      7.3.Kişisel Hijyen Kontrolü
      7.4.Sağlık Kontrolleri
      7.5.Koruyucu Kıyafetler

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM